Energitilskud til luft/vand varmepumper

Få tilskud til at gøre din bolig klimavenlig

tilskudsordning varmepumper

Ansøgning om tilskud til varmepumpe

På SparEnergi.dk kan du få en udførlig vejledning i at ansøge om tilskud til en luft/vand varmepumpe, du kan også beregne hvor meget du kan få i tilskud. På siden ligger der et link til ansøgningsportalen på Energistyrelsen.dk

Sådan søger du:
Find følgende dokumenter frem:

Vejledning til ansøgning om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse:

*Bemærk : Det er vigtigt at du IKKE laver en bindende aftale eller sætter håndværkerne i gang inden du har fået besked på, at du har fået tilskud.

Ansøgning om energitilskud er lukket

Der kan søges igen i 2023

varmepumpe i soveværelse

Ændringer af tilskud 2021

  • Tilskudssatserne er sat ned og flere kan få tilskud. Tilskudsberegneren er opdateret med de nye satser.
  • Der gives tilskud til luft/vand varmepumpe, hvor varmepumpen er en integreret del af en løsning med en varmepumpe og ventilation, så man får begge dele med det samme.
  • Man kan søge tilskud til luft/vand varmepumper fra puljen som privatperson, virksomhed, andelsboligforening, ejerforening i etageejendom, forening og selvejende institution, hvis det er uden for fjernvarmeområde.
  • I perioden 2020-2026 er der afsat knap 2,4 mia. kr.
  • Hvis man er bevilget tilskud, har man 2 år til få projektet færdigt.
nedsat elpris

Nedsat elafgift

Hvis du opfylder kravene om at din primære energikilde i din bolig er el og det er registreret i Bygnings- og Boligregistret (BBR) kan du få nedsat elafgiften, afgiften nedsættes til helårsboliger, ferielejligheder til eget brug og sommerhuse.

Hvis kravene er opfyldt kan man fra 1. juli 2022 få 94,38 øre pr. kWh (inkl. moms) pr. kWh man bruger mere end 4000 kWh om året. En helårsbolig som er el-opvarmet bruger i gennemsnit 15.000 kWh til opvarmning om året, det giver en gennemsnitlig besparelse på cirka 9.400 kroner om året.

Man skal selv registrere varmepumpen ved BBR og ansøge sit el-selskab om nedsættelse af afgiften.