facebook share

Energitilskud til varmepumper

Energitilskud til bl.a. varmepumper er stoppet pr. 31. marts 2020

Energiselskabernes energispareindsats der har forpligtet de danske net- og disstributionsselskaber til at realisere energibesparelser fra 2016 - 2020 er stoppet.

Energistyrelsen varetager fremadrettet Energiaftalens tilskudspuljer som opstartes den 1. januar 2021.

Lovforslag fremsættes i Folketinget og forventes vedtaget medio 2020.

Vi opdaterer siden når Folketinget vedtager et lovforslag.

Du kan stadig få håndværkerfradrag, i 2020 er fradraget på 12.500,- pr. person over 18 år i husstanden.